Bouw flexwoningen Oekraïense vluchtelingen gaat door

0
223

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft op donderdag 12 oktober 2023 een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor een omgevingsvergunning voor het tijdelijk bouwen van 111 woningen in Middelharnis. Vanwege de urgentie wordt vanaf 18 oktober de bouw van de flexwoningen voor Oekraïense vluchtelingen hervat.

Met de afgegeven concept-verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad op 12 oktober kan de vergunning snel worden verleend. De vergunning wordt vervolgens in ontwerp ter inzage gelegd. De gemeente en Oost West Wonen hebben er vertrouwen in dat deze vergunning solide is. Omdat er concreet zicht is op legalisatie, kan de bouw door.

De gemeente en Oost West Wonen realiseren zich dat dit vragen kan oproepen. “De wet geldt voor de woningcorporatie en geldt ook voor de gemeente”, zo benadrukt burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. “Niet voor niets is Oost West Wonen na de uitspraak in de voorlopige voorziening gestopt met heien. Nu het gebrek in de procedure is hersteld, mogen en kunnen de werkzaamheden door. En het werk moet ook door, want de urgentie is groot.”

Vergunningaanvraag

Op donderdag 14 september besloot woningcorporatie Oost West Wonen na overleg met de gemeente het heiwerk te onderbreken. Aanleiding was een uitspraak van de voorzieningenrechter. Zij schorste de verleende vergunning, omdat naar haar voorlopig oordeel de verkeerde (ruimtelijke) procedure was gevolgd. Oost West Wonen heeft de tweede aanvraag voor een omgevingsvergunning voor dit project ingediend. Met deze aanvraag wordt hersteld wat volgens het voorlopige oordeel van de rechter niet goed ging.

Daarbij wordt een uitgebreide procedure gevolgd, waarbij van de gemeenteraad een concept-verklaring van geen bedenkingen is gevraagd. Met deze verklaring stemt (een meerderheid van) de gemeenteraad in met het verlenen van de vergunning. Deze verklaring is op donderdagavond12 oktober door de gemeenteraad afgegeven. Vanwege de urgentie worden de bouwwerkzaamheden voor de flexwoningen zo snel mogelijk weer opgepakt.

Noodzaak

De flexwoningen zijn nodig voor de opvang van de ongeveer 300 Oekraïense vluchtelingen op Goeree-Overflakkee. Een groot deel van hen verblijft al vanaf maart 2022 op verschillende locaties in de gemeente. Zij wonen bij particulieren of in een pand dat in eigendom is van de gemeente of dat wordt gehuurd. Vaak gaat het om tijdelijke huisvesting. Een deel van de Oekraïners verhuisde het afgelopen jaar helaas al meerdere keren noodgedwongen. Voor verschillende panden geldt dat het huurcontract op korte termijn afloopt of dat het pand nodig is voor een ander doel.

“Samen met de gemeente vinden wij het belangrijk om de Oekraïense vluchtelingen een veilig en stabiel thuis te kunnen bieden, stelt Marleen van de Kamp, directeur-bestuurder bij Oost West Wonen. “Met de realisatie van de flexwoningen bieden we hen een fijne woonomgeving zonder gebruik te maken van onze reguliere woningvoorraad. Aansluitend komen de flexwoningen ter beschikking voor reguliere woningzoekenden, een win-win situatie dus.”

Planning

Door de tijdelijke stop van de werkzaamheden is er sprake van een vertraging. Daardoor verandert de planning. De komende periode wordt geprobeerd deze vertraging in te lopen. Er wordt begonnen met heien vanaf 18 oktober. De dag ervoor komt de heistelling al. Aansluitend wordt ook een groot deel van de woonunits geleverd.

In de BouwApp wordt zo snel als mogelijk de nieuwe planning geplaatst. De BouwApp is een app om geïnteresseerden en omwonenden te informeren tijdens de bouw. De app is te downloaden via de appstore. In de BouwApp vind je het project onder de naam ‘Flexwoningen Middelharnis’. Ook op de website van de gemeente www.goeree-overflakkee.nl/flexwoningen komt de nieuwe planning.