CDA: Blijven inzetten voor een goede bereikbaarheid van de Zuid-Hollandse eilanden

0
97
Foto Hans van Loon

Het CDA pleitte in augustus 2021 voor een onderzoek naar een tunnel onder het Haringvliet. Natuurlijk lijkt met een renovatie van de brug straks de grootste pijn achter de rug, maar er moet nog het nodige gebeuren willen de Zuid-Hollandse eilanden ook in de toekomst goed en veilig te bereiken zijn.

Want ook na de renovatie aan de Haringvlietbrug blijft de verkeersdruk erg hoog. Er ligt wel een plan om de A4-zuid door te trekken. Een mooi plan, maar wat het CDA betreft nu nog geen optie. De Haringvlietbrug kan dat helemaal niet aan, ook niet na de renovatie. Er wordt dan een soort trechter gecreëerd waar niemand blij van wordt.

Dat niks doen al lang geen optie meer is weet het CDA Goeree-Overflakkee maar al te goed. Niet alleen betreft de Haringvlietbrug, maar dit geldt voor meer wegen en projecten. Het CDA zet zich ook hiervoor in, samen met wethouder van Putten (met verkeer en mobiliteit in zijn portefeuille). We kunnen dit niet alleen, maar doen dit samen!

Gelukkig zijn er ook goede contacten met het provinciale en het landelijke CDA. Met grote vraagstukken als de Haringvlietbrug, Heinenoordtunnel, N59, N57 en N215 is dat ook hard nodig. Zo is er goed contact met Michel Rogier (provinciaal statenlid CDA). Ook Tea Both zet zich in voor de bereikbaarheid van ons eiland. We zijn dan ook blij met haar gekozen plek in de provincie, want een Flakkeese stem daar is heel belangrijk.

Mede door de vele gesprekken en pleidooien zijn dit soort onderwerpen ook aan de orde in de Tweede Kamer. Onlangs werden er nog schriftelijke vragen gesteld en een motie ingediend door Harmen Krul en Joba van den Berg (CDA) over onder andere de bereikbaarheid van het eiland door hulpdiensten tijdens de renovaties en de beschikbare acute zorg. Dit naar aanleiding van een bijeenkomst in Numansdorp, 10 maart j.l. samen met CDA Hoeksche Waard.

In deze bijeenkomst uitten raadslid Ellen van Rossum, toekomstig Statenlid Tea Both en wethouder Van Putten hun zorgen over de komende renovaties. Er is regelmatig contact geweest met Rijkswaterstaat, maar niet op alle vragen is al een antwoord. En de tijd gaat toch wel dringen! Het CDA zit niet stil en houd dit dossier scherp in de gaten. Wat ons betreft moet Rijkswaterstaat snel “over de brug” komen (voordat deze sluit!) met duidelijke antwoorden op de nog openstaande vragen.

Ingezonden door CDA Goeree-Overflakkee