Keurmerk schuldhulp voor gemeente Goeree-Overflakkee

0
22
Joeri Eijzenbach van de NVVK overhandigt het NVVK-certificaat aan directeur Arianda Phaff van gemeente Goeree-Overflakkee. . - Foto PR

Gemeente Goeree-Overflakkee heeft het NVVK Keurmerk gekregen. Dit keurmerk van de branchevereniging voor schuldhulpverlening laat zien dat de gemeente voldoet aan de kwaliteitsnormen voor goede financiële hulp.

De gemeente heeft een team schuldhulpverlening. Deze schuldhulpconsulenten helpen inwoners gratis met schulden, geldproblemen of vragen over geldzaken. Dat doen ze bijvoorbeeld door het informatie- en adviesgesprek. Stapsgewijs kijken ze dan met de inwoners naar de financiële situatie, naar de schulden en geven advies. Dat kan een schuldhulpverleningstraject zijn. Of een doorverwijzing naar andere hulp, zoals Schuldhulpmaatje of de Formulierenhulp van stichting ZIJN.

Openstaande rekeningen

Ook komt het team in actie bij een crisissituatie. Dat is bijvoorbeeld als er sprake is van een dreigende woninguitzetting of afsluiting van gas of elektriciteit. Daarnaast probeert de gemeente actief te voorkomen dat schulden van inwoners opstapelen en de problemen steeds groter worden. Bekend is dat mensen het lastig vinden om zelf om hulp te vragen.

Een keer in de maand krijgt de gemeente een lijst van mensen die openstaande rekeningen hebben. Die informatie komt van organisaties als de woningcorporatie, zorgverzekeraar of water- of energieleverancier. De gemeente is wettelijk verplicht om hiermee aan de slag te gaan. Stichting ZIJN zoekt deze mensen op om te vragen of ze kunnen helpen.

Beloftes

Branchevereniging NVVK onderzocht de afgelopen periode bij de afdeling schuldhulpverlening of de hulp voldoet aan de kwaliteitseisen. De gemeente doorliep dit met succes en is nu NVVK-lid. Dat betekent dat de gemeente voldoet aan de NVVK-beloftes. Dat houdt bijvoorbeeld in dat aanmelden makkelijk moet zijn: ‘zonder drempels’. Inwoners zijn met alle vragen over financiële problemen welkom, klein of groot. Inwoners kunnen vertrouwen op de hulp. Er is begrip voor stress.

De hulp is daarnaast duidelijk. De inwoner weet wat hij of zij kan verwachten. Bovendien is de samenwerking met andere hulpverleners goed. Er is ondersteuning in het contact met schuldeisers en deurwaarders, zodat de inwoner minder stress ervaart. Ook is er hulp om te zorgen dat de schulden niet terugkeren. Dat gebeurt door voor de langere termijn te kijken naar wat nodig is om uit de schulden te blijven.

Heeft u schulden, geldproblemen of vragen over geldzaken? Wacht niet te lang met het zoeken naar hulp. Neem contact op met de afdeling schuldhulpverlening van gemeente Goeree-Overflakkee. Dat kan via 14 0187, optie 1.