Samen aan zet voor betere informatie rond peuteropvang in Goeree-Overflakkee

0
41
Kinderopvang Kibeo Van Halenstraat in Oude-Tonge - Foto Kibeo

Ieder kind verdient een kansrijke start. Juist daarom is er peuteropvang: zodat elke vierjarige goed voorbereid en met gelijke kansen begint op de basisschool.

Met die boodschap gaan kinderopvang, onderwijs én organisaties als gemeente en het Centrum voor Jeugd en Gezin samen aan de slag om ouders beter te informeren over de peuteropvangmogelijkheden op Goeree-Overflakkee. De komende periode wordt gekeken naar de beste aanpak. Opties daarbij zijn bijvoorbeeld het sturen van een brief naar ouders van kinderen in een bepaalde leeftijd. Of het gerichter bespreken op het consultatiebureau van de toegevoegde waarde van peuteropvang en de peuteropvangmogelijkheden op het eiland.

“De afgelopen periode maakten we met elkaar mooie stappen”, aldus wethouder Berend Jan Bruggeman. Hij heeft kinderopvang in zijn takenpakket. “Ik ben er trots op hoever we zijn gekomen in de samenwerking om onze peuters een kansrijke start op de basisschool te kunnen bieden.”

Waarom kiezen voor peuteropvang?
Vaak kiezen ouders vooral voor opvang, vanwege hun werksituatie. De betrokken partijen op Goeree-Overflakkee benadrukken dat er ook andere redenen en voordelen voor kinderen zijn om bewust te kiezen voor peuteropvang. Kinderen komen in contact met leeftijdsgenootjes en leren met elkaar spelen en delen. De pedagogisch medewerkers organiseren verschillende activiteiten om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Ze kunnen eventuele onderwijsachterstanden signaleren en hierop inspelen, zodat een 4-jarige goed voorbereid de kleuterklas instapt.

Onderzoek
In 2022 zette gemeente Goeree-Overflakkee, samen met kinderopvangorganisaties op het eiland, een onderzoek uit naar de opvangwensen van ouders met peuters (2 en 3 jaar). Tijdens dit onderzoek vonden interviews plaats. Ook is een online vragenlijst uitgezet onder ouders die op dat moment wel en geen gebruik maakten van peuteropvang. Bijna 150 ouders vulden de online vragenlijst in. Eén van de belangrijkste onderzoeksuitkomsten is dat de informatievoorziening over peuteropvang beter kan. Ouders weten vaak niet goed wat de mogelijkheden zijn én wat het nut van peuteropvang is. 

Peuteropvang in elk dorp
Op Goeree-Overflakkee zijn verschillende aanbieders van peuteropvang met verschillende missies, visies en kernwaarden. Zo is er altijd een peuteropvangaanbieder die aansluit op de gewoontes van thuis. In alle dorpen is peuteropvang mogelijk. KidzEiland biedt op 15 locaties op het eiland peuteropvang aan. Kibeo heeft 6 reguliere locaties, 4 Wiedewei locaties (‘groene’ opvang) en 1 Elorah locatie (christelijk reformatorische peuteropvang). Daarnaast zijn er vestigingen van Het Kinderpaleis in Oude-Tonge en Middelharnis. Kinderopvang Flakkee heeft een locatie in Dirksland en Stichting Christelijke Peuterspeelzaal ‘Prinses Amalia’ heeft een locatie in Ouddorp.

Verbeteren informatie over peuteropvang
Uit het onderzoek bleek dat voor ouders de kosten, de complexiteit van de aan te vragen kinderopvangtoeslag en niet flexibele opvangtijden een belemmering kunnen vormen. De betrokken partijen gaan met elkaar in gesprek om te kijken hoe ze over deze onderwerpen meer en betere informatie kunnen geven. Met als doel ouders zo goed mogelijk te informeren zodat ze een goede keuze voor hun kind kunnen maken. Dat betekent bijvoorbeeld duidelijkere informatie over de bestaande tegemoetkomingen in de kosten.