Tijdelijke stop nieuwe bestemmingsplanverzoeken in de gemeente Goeree-Overflakkee

0
152
Foto Merel Tuk

Vanaf 1 mei 2023 neemt gemeente Goeree-Overflakkee geen nieuwe verzoeken tot wijziging van een bestemmingsplan in behandeling. Dat heeft te maken met de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking treedt.  

De komende jaren worden er 2500 woningen bijgebouwd op Goeree-Overflakkee. Dat betekent dat er vele nieuwbouwplannen zijn. Daarnaast zijn ondernemers en inwoners bezig met plannen om hun eigen panden en woningen te verbeteren of wijzigen. Voor een deel van de plannen geldt dat het nodig is om een bestemming te wijzigen. Dan is het nodig om een bestemmingsplanprocedure te doorlopen. Dat is een complex proces en kost al snel een jaar.    

Spelregels veranderen

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Dan veranderen de spelregels en veranderen ook de procedures bij dit soort plannen. De oude regels gelden voor de ontwerpplannen die voor 1 januari ter inzage liggen. Haalt het plan die inzagedatum niet? Dan moet de procedure verder volgens de nieuwe regels. Dat betekent extra kosten en een andere aanpak voor initiatiefnemers.

Voorbereiding

De gemeente bereidt zich de komende periode voor op de komst van de Omgevingswet. Een grote wetswijziging brengt veel veranderingen mee zich mee, en vraagt ook aanpassingen aan de huidige werkwijze. Dat proces vraagt veel capaciteit en tijd. Vooral ook bij de afdelingen die deze ruimtelijke plannen behandelen.

Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om in principe geen nieuwe bestemmingsplanverzoeken meer in behandeling te nemen. Zo is er genoeg ruimte en aandacht voor de medewerkers om de plannen die al in behandeling zijn te verwerken. En zich voor te bereiden op de wijzigingen. De gemeente vraagt hiervoor uw begrip.

Vanzelfsprekend kijkt de gemeente naar projecten die niet kunnen wachten tot na 1 januari. Daarvoor gaat de gemeente graag in gesprek met initiatiefnemers. Ook behandelt de gemeente nog wel principeverzoeken. Wel wordt dan een eventuele te volgen ruimtelijke procedure pas na 1 januari opgestart.

De gemeente heeft op het moment veel plannen voor woningbouw in behandeling. Daarom worden er strengere criteria opgesteld waaraan een nieuw project moet voldoen. Dat zijn bijvoorbeeld criteria op het gebied van starterswoningen en sociale huurwoningen.