Uitkomsten enquête centrumvisie Ouddorp bekend

0
85

Wat vind je aantrekkelijk aan het centrum van Ouddorp zoals dat nu is? Is er iets dat je graag anders ziet? Hoe belangrijk vind je parkeren in de kerkring zelf? Een greep uit de vragen uit de enquête die de gemeente afgelopen weken hield over het centrum van Ouddorp. Maar liefst 1250 inwoners vulden de enquête in. De resultaten staan op www.praatmee.goeree-overflakkee.nl.

Afgelopen tijd werkte de gemeente samen met inwoners en ondernemers aan de basis van een gebiedsvisie voor het centrum van Ouddorp. Deze visie heeft als doel het centrum nu en in de toekomst aantrekkelijk en vitaal te houden, met voorzieningen die passen bij de behoeften van inwoners en ondernemers en bezoekers. Daarom hield de gemeente, aanvullend op eerdere bijeenkomsten en gesprekken, onder hen een enquête.

Alle resultaten zijn te raadplegen op het participatieplatform van de gemeente, via onderstaande link en QR-code. https://bit.ly/resultatenenqueteOuddorp

 

 

 

 

Wat vinden mensen aantrekkelijk aan het centrum en wat kan beter?

Vooral de horeca, het winkelaanbod, de sfeer en bereikbaarheid met de fiets kregen een hoge beoordeling. Ongeveer een derde van de deelnemers is van mening dat het centrum mag blijven zoals het is. Anderen willen het centrum aantrekkelijker maken, door meer ruimte te bieden aan voetgangers en fietsers (22%). Ook geeft 27% aan dat het belangrijk is om het centrum goed toegankelijk te maken voor mensen die slecht ter been zijn. Een deel van de mensen (39%) ziet graag meer ruimte voor terrassen in het centrum.

Twee op de drie mensen vinden zomerafsluiting van de kerkring (zeer) prettig

Veiligheid voor voetgangers en fietsers en de aantrekkelijkheid van het centrum zijn hierbij de belangrijkste argumenten. De mogelijkheid om te parkeren in de kerkring wordt door 42% als (zeer) belangrijk gezien, terwijl 48% dit als (zeer) onbelangrijk ervaart.

Er is verdeeldheid over mogelijke afsluiting kerkring in de toekomst

In de enquête zijn ook vragen gesteld over het openhouden of afsluiten van straten in de kerkring voor autoverkeer. Scenario A1 (de kerkring blijft open) en Scenario B2 (drie straten kerkring jaarrond voor een deel van de dag afgesloten) krijgen de hoogste score. Respectievelijk 44% en 43% ervaart het scenario als (heel) aantrekkelijk. Bij Scenario A1 is het de mensen vooral te doen om behoud van de bereikbaarheid. Bij Scenario B2 gaat het om de schone lucht, veiligheid en rust. Als alleen de enquêtes onder de inwoners van Ouddorp worden meegeteld, vindt 49% Scenario A1 en 40% Scenario B2 (heel) aantrekkelijk.

De resultaten van de enquête bieden waardevolle inzichten

Niet alleen over de mening rondom verkeer in de kerkring. Ook over wat mensen belangrijk vinden én waarom ze voor een scenario kiezen. Deze inzichten worden, in overleg met de projectgroep voor het centrum van Ouddorp, verwerkt in de gebiedsvisie voor het centrum. Eerdere opbrengsten uit de participatie worden ook meegenomen. De ontwerp visie wordt daarna bekendgemaakt en ter inzage gelegd voor alle inwoners en geïnteresseerden. Hierbij is het mogelijk een zienswijze in te dienen. Daarna wordt de gebiedsvisie voorgelegd aan de gemeenteraad, die uiteindelijk een besluit neemt.