Welkom voor nieuwe Nederlanders op Goeree-Overflakkee

0
107
Locoburgemeester Daan Markwat overhandigde de papieren - Foto Gemeente Goeree Overflakkee

Op dinsdag 18 april kregen 10 inwoners van gemeente Goeree-Overflakkee officieel het Nederlands staatsburgerschap.

Locoburgemeester Daan Markwat heette de 6 volwassenen, 4 kinderen en overige aanwezigen van harte welkom in het gemeentehuis. Na een gesprek over de rechten en plichten die aan het Nederlanderschap verbonden zijn, legden de inwoners de verplichte verklaring van verbondenheid af. Daarmee beloofden ze de vrijheden, rechten en plichten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren. De genaturaliseerde inwoners van Goeree-Overflakkee komen uit Syrië, Suriname en Polen.

De locoburgemeester overhandigde de 10 inwoners tijdens de ceremonie het Bewijs van Nederlanderschap. Daarnaast ontvingen zij een mooie bos bloemen en een passend presentje.

De naturalisatieceremonie is de laatste stap in het naturalisatietraject dat de mensen gevolgd hebben om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. Het is de feestelijke afsluiting van een voor de meesten lang en moeilijk traject. In die afgelopen periode leerden de mensen onder andere de Nederlandse taal. Vanaf het moment dat het Nederlanderschap is verkregen, kunnen ze een Nederlands paspoort aanvragen en bijvoorbeeld stemmen.